Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-410 2020-05-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ PATEIKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO, RENGIANT KVARTALŲ DETALIŲJŲ PLANŲ KOREGAVIMĄ, DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ PATEIKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO, RENGIANT KVARTALŲ DETALIŲJŲ PLANŲ KOREGAVIMĄ, DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr.  DV-410

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio 2020-04-25 teikimą:

1. S u d a r a u  Alytaus miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų (toliau – DNSB) prašymų nagrinėjimo, rengiant kvartalų detaliųjų planų koregavimą, darbo grupę:

vadovas – Šarūnas Klėgeris, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas;

vadovo pavaduotojas – Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas;

nariai:

Gema Kazlauskienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;

Lydija Kračkienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vitas Krakauskas, Miesto ūkio skyriaus vyresnysis specialistas;

Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

2. P a v e d u darbo grupei pagal savo kompetenciją išnagrinėti DNSB pateiktus prašymus (juos priimti arba motyvuotai atmesti), rengiant daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų koregavimą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią