Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-411 2020-05-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PROJEKTO „MEILĖS LABIRINTAS" ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO „MEILĖS LABIRINTAS“ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. DV-411

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano priemone 29.02.03.05, siekdamas užtikrinti efektyvų projekto „Meilės labirintas“ veiklos vykdymą, „Maxima“ organizuojamos 2020 metų programos „Mes – bendruomenė“ projektui numatyto skirti finansavimo ir savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų tinkamą naudojimą, atsižvelgdamas į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės 2020-05-11 el. laišką dėl asmens delegavimo:

1.      S u d a r a u Projekto Meilės labirintas“ įgyvendinimo darbo grupę:

projekto vadovė – Ineta Dimšienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo funkcijas;

projekto koordinatorė – Loreta Trainavičienė, asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės administracijos direktorė;

projekto finansininkas – Daivaras Radzevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

projekto inžinierius – Giedrius Raškauskas, Statybos skyriaus specialistas.

                      2. N u r o d a u Projekto „Meilės labirintas“ įgyvendinimo darbo grupei tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą iki projekto įgyvendinimo pabaigos, t. y. iki 2020-09-30.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

Į pradžią