Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-418 2020-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS <br> 2020-01-20 ĮSAKYMO NR. DV-41 „DĖL AUTOMOBILIO „ŠKODA OCTAVIA“, VALST. NR. LHA608, KURO NORMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020-01-20 ĮSAKYMO NR. DV-41 „DĖL AUTOMOBILIO „ŠKODA OCTAVIA“, VALST. NR. LHA608, KURO NORMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr.  DV-418

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. DV-852 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių kuro normų nustatymo komisijos sudarymo“ sudarytos Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių kuro normų nustatymo komisijos 2020 m. gegužės  13 d. aktą Nr. BVA-189-(23.167),

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. DV-41 „Dėl automobilio „Škoda Octavia“, valst. Nr. LHA608, kuro normų  nustatymo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstau taip:

„ n u s t a t a u automobilio „Škoda Octavia“, valst. Nr. LHA608, bazinę kuro normą –  6,8 l/100 km, žiemos (nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d.) kuro normą – 7,4 l/100 km.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią