Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-215 2020-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2020-05-14 Nr. TŽ-215

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimu Nr. T-278 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 9 punktu,  atsižvelgdama į asociacijos Jurgiškių bendruomenės, Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos 2020-04-20 pranešimą, Editos Jurčienės 2020-05-05 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ dėstomąją dalį – vietoje Lino Jakštonio, asociacijos Alytaus centro bendruomenės atstovo, įrašyti Editą Jurčienę, asociacijos Jurgiškių bendruomenės atstovę.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-14

(data)

Alytus

 

 

 

Reikalinga tikslinti Alytaus miesto  bendruomeninių organizacijų tarybą, kadangi buvo gautas nario L. Jakštonio pranešimas dėl pasitraukimo iš šios tarybos narių.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Roberta Samuolytė-Kisielienė

 

Tel. (8 315) 56 661, +370 673 49698, el. p. roberta.kisieliene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-215 - 1 PRIEDAS. DĖL E. JURČIENĖS DELEGAVIMO
TŽ-215 - 2 PRIEDAS. E. JURČIENĖS SUTIKIMAS
Į pradžią