Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-422 2020-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-08 ĮSAKYMO NR. DV-389 „DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-08 ĮSAKYMO NR. DV-389 „DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr.  DV-422

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

pripažįstu netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-08 įsakymą Nr. DV-389 „Dėl 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės švietimo programos priemonės plėsti neformalųjį vaikų švietimą (21.01.02.06), finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis (1301), paskirstos tvirtinimo ir maksimalaus vaikų skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimo grupėje nustatymo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią