Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-12 2020-05-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020 m. gegužės 11 d. Nr. TP-12

Alytus

 

 

Posėdis įvyko 2020-05-11 nuotoliniu būdu.

Posėdžio pradžia – 13.00 val.

Posėdžio pabaiga – 16.00 val.

Pirmininkas – Sigitas Leonavičius, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Česlovas Daugėla, Andrius Jučas, Dmitrij Kačiurin, Jurgis Krasnickas, Valius Micevičius, Danutė Remeikienė.

Taip pat dalyvavo: Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto nariai – Gintautas Andriuškevičius, Edmundas Čečėta, Vilija Ramanauskienė, Laura Radzevičiūtė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė Laima Vincė Kirkliauskienė.

Nedalyvavo: Vytautas Jastremskas.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-187 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

2. TŽ-188 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

3. TŽ-194 Dėl UAB „Alvintra“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

4. TŽ-195 Dėl Alytaus užkandinės, MB, atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

5. TŽ-196 Dėl UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

6. TŽ-197 Dėl (duomenys neskelbtini) atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

7. TŽ-198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šventė Jums“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

8. TŽ-199 Dėl S. Bekampio individualios įmonės atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

9. TŽ-190 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

10. TŽ-191 Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių, mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašo patvirtinimo.

11. TŽ-189 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

12. TŽ-192 Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

13. TŽ-178 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 ,,Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

14. TŽ-193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“ pripažinimo netekusiu galios.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-187 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – leisti UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ subnuomoti 47,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje. A. Juonienė nurodė, kad bendrovė prašo leisti subnuomoti negyvenamąsias patalpas juridiniam asmeniui, teikiančiam medicinines gydymo paslaugas. Pranešėja akcentavo, kad nurodytos patalpos išnuomotos pagal savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį ir už šias patalpas UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ moka 2,73 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Tai reiškia, kad leidus subnuomoti patalpas, subnuomos mokestis negalėtų būti didesnis nei mokamas nuomos mokestis, t. y. ne daugiau kaip 2,73 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto narys A. Jučas pažymėjo, kad savivaldybė neturėtų leisti savo patalpose vykdyti nekilnojamo turto verslo ir pasiūlė leisti subnuomą ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius pažymėjo, kad subnuoma nėra jokia blogybė, jei tik iš to nedaromas verslas, nes sunkmečiu tai gali būti galimybė išsaugoti nuomos sutartis, kitu atveju, savivaldybei vėl teks organizuoti konkursą ir ieškoti kitų nuomininkų.

Komiteto nariai J. Krasnickas, V. Micevičius, D. Remeikienė pritarė posėdžio pirmininko nuomonei.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (A. Jučas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. TŽ-188 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti minėto tvarkos aprašo 6 punktą ir papildyti 151 punktu. A. Juonienė pažymėjo, kad tvarkos aprašas keičiamas, nes buvo pakeistas Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-08-30 įsakymu Nr. A1-448 ir pakomentavo siūlomus pakeitimus.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. TŽ-194 Dėl UAB „Alvintra“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Alvintra“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. A. Juonienė nurodė, kad UAB „Alvintra“ 2020-04-24 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme įmonė nurodo, kad karantino metu dėl galiojančių draudimų nevykdo veiklos. Valstybinė mokesčių inspekcija pagal viešai prieinamą informaciją jau įtraukė UAB „Alvintra“ į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto narys Č. Daugėla pažymėjo, kad savivaldybei pakaktų sumažinti nuomininkams nuomos mokestį 30 proc., nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, valstybė įsipareigoja kompensuoti 70 proc. nuomos mokesčio.

Komiteto nariai pritarė Č. Daugėlos siūlymui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

4. SVARSTYTA. TŽ-195 Dėl Alytaus užkandinės, MB, atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti Alytaus užkandinę, MB, nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. Pranešėja pažymėjo, kad Alytaus užkandinė, MB, 2020-04-02 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme įmonė nurodo, kad karantino metu dėl galiojančių draudimų nevykdo veiklos. Prie prašymo pridėtas Alytaus užkandinės, MB, direktorės 2020-03-16 įsakymas „Dėl veiklos stabdymo“, kuriame nurodyta, kad įmonės veikla Birutės g. 5. Alytuje, stabdoma nuo 2020-03-16 iki karantino pabaigos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Komiteto narys Č. Daugėla pažymėjo, kad savivaldybei pakaktų sumažinti nuomininkams nuomos mokestį 30 proc., nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, valstybė įsipareigoja kompensuoti 70 proc. nuomos mokesčio.

Komiteto nariai pritarė Č. Daugėlos siūlymui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

5. SVARSTYTA. TŽ-196 Dėl UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. A. Juonienė pažymėjo, kad bendrovė 2020-03-25 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme įmonė nurodo, kad karantino metu dėl galiojančių draudimų nevykdo veiklos. Prie prašymo pridėtas bendrovės direktorės 2020-03-15 įsakymas „Dėl veiklos stabdymo karantino laikotarpiu“, kuriame nurodyta, kad įmonės veikla Lelijų g. 44, Alytuje, stabdoma nuo 2020-03-15 iki karantino pabaigos. Valstybinė mokesčių inspekcija pagal viešai prieinamą informaciją jau įtraukė bendrovę į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto narys Č. Daugėla pažymėjo, kad savivaldybei pakaktų sumažinti nuomininkams nuomos mokestį 30 proc., nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, valstybė įsipareigoja kompensuoti 70 proc. nuomos mokesčio.

Komiteto nariai pritarė Č. Daugėlos siūlymui.

 

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

6. SVARSTYTA. TŽ-197 Dėl (duomenys neskelbtini) atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti (duomenys neskelbtini) nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki ribojimų susibūrimams atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. Pranešėja nurodė, kad (duomenys neskelbtini) 2020-04-14 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme nurodoma, kad patalpos nuomojamos muzikos kūrybos veiklai, o karantino metu, esant susibūrimų ribojimams, veikla negali būti vykdoma.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto narys Č. Daugėla pažymėjo, kad savivaldybei pakaktų sumažinti nuomininkams nuomos mokestį 30 proc., nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, valstybė įsipareigoja kompensuoti 70 proc. nuomos mokesčio.

Komiteto nariai pritarė Č. Daugėlos siūlymui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

7. SVARSTYTA. TŽ-198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šventė Jums“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Šventė Jums“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. A. Juonienė nurodė, kad bendrovė 2020-03-30 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B ir Rotušės a. 2, Alytuje, karantino laikotarpiu. Įmonė pateikė 2020-03-16 sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo, kuriame nurodyta, kad karantino laikotarpiu stabdoma veikla šiose patalpose Rotušės a. 2 ir Pramonės g. 1B, Alytuje. Valstybinė mokesčių inspekcija pagal viešai prieinamą informaciją jau įtraukė uždarąją akcinę bendrovę „Šventė Jums“ į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto narys Č. Daugėla pažymėjo, kad savivaldybei pakaktų sumažinti nuomininkams nuomos mokestį 30 proc., nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, valstybė įsipareigoja kompensuoti 70 proc. nuomos mokesčio.

Komiteto nariai pritarė Č. Daugėlos siūlymui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

8. SVARSTYTA. TŽ-199 Dėl S. Bekampio individualios įmonės atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti S. Bekampio individualią įmonę nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. A. Juonienė nurodė, kad įmonė 2020-03-13 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme įmonė nurodo, kad karantino metu dėl galiojančių draudimų nevykdo veiklos. Įmonė prie prašymo pridėjo S. Bekampio individualios įmonės savininko 2020-03-13 įsakymą „Dėl bendrovės darbo sustabdymo, laikantis epidemiologinės profilaktikos ir kontrolės priemonių“, kuriame nurodoma, kad įmonės veikla stabdoma iki karantino pabaigos. Valstybinė mokesčių inspekcija pagal viešai prieinamą informaciją jau įtraukė S. Bekampio individualią įmonę į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto narys Č. Daugėla pažymėjo, kad savivaldybei pakaktų sumažinti nuomininkams nuomos mokestį 30 proc., nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, valstybė įsipareigoja kompensuoti 70 proc. nuomos mokesčio.

Komiteto nariai pritarė Č. Daugėlos siūlymui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su siūlymu sumažinti nuomininkui nuomos mokestį 30 proc.

9. SVARSTYTA. TŽ-190 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą pagal priedą. A. Juonienė pažymėjo, kad nupirkta kompiuterinė įranga skirta mokymui nuotoliniu būdu ir bus perduota švietimo įstaigoms.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, išsakė nuomonę, kad savivaldybė turėtų savo lėšomis apdrausti perduodamą kompiuterinę įrangą ir paprašė tarybos posėdžio metu pateikti informaciją apie draudimui reikalingas lėšas.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. TŽ-191 Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių, mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisykles ir Mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašą. Pranešėja nurodė, kad taisyklių pakeitimai yra daromi atsižvelgiant į asmenų, pateikiančių prašymus, patogumą, didesnį paslaugos prieinamumą ir lankstumą, taip pat į tai, kad visi taisyklėse numatyti reikalavimai būtų išdėstyti aiškiai ir vienareikšmiškai suprantami ir juos vykdantiems, ir kontroliuojantiems asmenims.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, domėjosi kiek vidutiniškai tokių leidimų išduodama per metus, ar savivaldybė sulaukia nusiskundimų dėl sunkiasvorio transporto priemonių važiavimo per miesto žiedines sankryžas.

Komiteto narė D. Remeikienė pažymėjo, kad taisyklėse yra tam tikras nesusipratimas tarp 8 ir 14 punktų, nes 8 punkte teigiama, kad leidimas gali būti išduodamas vienam mėnesiui ar vieneriems metams, o 14 punkte nurodoma, kad leidimai gali būti neišduodami polaidžio, potvynių laikotarpiu, esant itin karštiems orams, stichinių nelaimių atveju ir kt. Taip išeitų, kad transporto priemonėms, turinčioms leidimą vieneriems metams, galima važiuoti ir polaidžio, potvynių laikotarpiu ir kitais atvejais.

P. Raškauskienė pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybė nėra išdavusi nei vieno metinio leidimo, todėl galima teigti, kad metinių leidimų išdavimas savivaldybei nėra aktualus ir galima tokio leidimo išdavimo taisyklėse visai nenumatyti, o palikti leidimus vienam mėnesiui.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius ir komiteto narys V. Micevičius siūlė palikti metinius leidimus, tačiau patikslinti 14 punktą, kad leidimo galiojimas gali būti sustabdytas stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais.

Komiteto nariai pritarė šiam siūlymui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su siūlymu patikslinti 14 punktą, kad leidimo galiojimas gali būti sustabdytas stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su siūlymu taisyklėse patikslinti 14 punktą, kad leidimo galiojimas gali būti sustabdytas stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais.

11. SVARSTYTA. TŽ-189 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios minėtą Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą su visais pakeitimais ir papildymais. A. Andrušaitis nurodė, kad savivaldybės tarybai 2020-05-07 priėmus sprendimus dėl sporto srityse veikiančių juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų, galimų būdų ir kriterijų, iki 2020 m. liepos bus parengtas ir pateiktas savivaldybės tarybai sprendimo dėl abiejų sporto sričių dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo projektas, todėl anksčiau minėtas tvarkos aprašas neteks galios.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto nario A. Jučo nuomone, pirmiausia reikėtų patvirtinti naują tvarkos aprašą, o tik tada naikinti senąjį.

A. Andrušaitis nurodė, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse 2020-02-10 teikimą, kad minėtas tvarkos aprašas neatitinka Lietuvos Respublikos sporto įstatymo nuostatų.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. TŽ-192 Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Komiteto narys D. Kačiurin nusišalino nuo sprendimo projekto svarstymo.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – suteikti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, VšĮ Alytaus poliklinikai, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui ir kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui.
P. Jagelavičius nurodė, kad įstaigos buvo vertinamos pagal kriterijus, nurodytus Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos apraše. Vadovaujantis tvarkos aprašo 2 priedu įstaigos pagal surinktus balus buvo išskirstytos pagal paslaugų teikimo profilį ir pagal tai skirtas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas arba kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą statusas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto narys J. Krasnickas akcentavo, kad negalėtų balsuoti už tokį sprendimą, nes vertinimas nėra visiškai objektyvus ir tikslus, todėl įstaigos geriausiu atveju vertos kandidato vardo.

Posėdžio pirmininko S. Leonavičiaus nuomone, net neetiška diskutuoti dėl įmonių veiklos skaidrumo, nes įstaigos puikiai dirba ir nei jų vadovams, nei darbuotojams nėra pareikšti jokie kaltinimai, tačiau ar suteikti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą, gal duomenų tikrai nepakanka, įstaigoms reikėtų labiau pasistengti.

Komiteto narys Č. Daugėla siūlė neįtraukti sprendimo projekto į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę, kad įstaigų vardas nebūtų viešai eskaluojamas.

Komiteto nariai pritarė Č. Daugėlos nuomonei.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui siūlymą neįtraukti sprendimo projekto į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Neįtraukti sprendimo projekto į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

13. SVARSTYTA. TŽ-178 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 ,,Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą. P. Jagelavičius pakomentavo siūlomus pakeitimus ir akcentavo, kad 2020-05-07 savivaldybės tarybos posėdyje kilus diskusijai, sprendimo projekto svarstymas buvo atidėtas, todėl, atsižvelgdamas į tarybos narių išsakytas pastabas, pranešėjas pasiūlė alternatyvą tvarkos aprašo 4.1 papunkčiui ir siūlė išdėstyti šį papunktį taip:
„5 883 Eur kasmetinė išmoka pirmus 3 metus, išskaitant ir sumokant gyventojų pajamų mokestį į Lietuvos Respublikos biudžetą, išmokant gydytojui ne mažiau kaip 5 000 Eur.“

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo dėl trūkstamos specialybės gydytojo sąvokos, dėl išmokų mokėjimo periodiškumo, domėjosi, ar seniau dirbantys gydytojai yra supažindinti su trūkstamos specialybės gydytojų sąrašais, ar pritaria siūlomai motyvacijos sistemai.

Komiteto nariai D. Kačiurin, J. Krasnickas pažymėjo, kad trūkstamos specialybės gydytojų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir tikslinami.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui P. Jagelavičiaus siūlymą rengti sprendimo projekto alternatyvą.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti P. Jagelavičiaus siūlymui rengti sprendimo projekto alternatyvą ir 4.1 papunktį išdėstyti taip: „5 883 Eur kasmetinė išmoka pirmus 3 metus, išskaitant ir sumokant gyventojų pajamų mokestį į Lietuvos Respublikos biudžetą, išmokant gydytojui ne mažiau kaip 5 000 Eur.“.

14. SVARSTYTA. TŽ-193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“ pripažinimo netekusiu galios.

Svarstant sprendimo projektą dalyvavo Birutė Semeškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, K. G., Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio tėvų atstovė, I. V.-S., Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio tarybos pirmininkė.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios minėtą Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą. V. Valūnas nurodė, kad sprendimo projektas parengtas todėl, kad Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Birutė Semeškienė atsisakė vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ 2.2 papunktį „parengti ir artimiausiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą“.

B. Semeškienė nurodė, kad 2020-04-23 pateikė savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai raštą „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų“ ir mokyklos tarybos kreipimąsi dėl informacijos pateikimo bei paaiškinimą, kodėl mokyklos taryba nepritarė lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų rengimui, tačiau atsakymo iki šiol negavo. Pranešėja akcentavo, kad rengiant nuostatus, reikalingi argumentuoti savivaldybės tarybos sprendimai dėl numatomų pokyčių, įstaigos pertvarkymo ir jo eigos, pasekmių bendruomenei, kad būtų užtikrinti teisėti tėvų ir vaikų lūkesčiai. B. Semeškienė akcentavo, kad jeigu sprendimo projektas yra parengtas siekiant skirti drausminę nuobaudą, ji su tokiu sprendimu nesutinka ir gins savo teises teisme.

V. Valūnas nurodė, kad šis sprendimo projektas nėra drausminė nuobauda, nes priėmus sprendimo projektą, B. Semeškienė ir toliau eis direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, o atsakymas mokyklos tarybai yra rengiamas ir bus pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, domėjosi, ar B. Semeškienė sutiktų ir toliau eiti užimamas pareigas, ar jai buvo siūloma dalyvauti konkurse direktoriaus pareigoms užimti.

B. Semeškienė nurodė, kad sutiktų ir toliau eiti užimamas pareigas, pasiūlymų dalyvauti konkurse nėra gavusi, o pati dokumentų neteikė, nes nespėjo dėl darbų gausos.

Komiteto narys Č. Daugėla domėjosi, kas vadovaus mokyklai, jeigu bus priimtas šis sprendimo projektas?

V. Valūnas nurodė, kad konkursas „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms užimti turėtų vykti 2020-06-19, iki tol mokyklai lakinai vadovautų savivaldybės administracijos pasiūlytas asmuo.

Komiteto nariai Č. Daugėla, V. Micevičius akcentavo, kad tokiu atveju netikslinga atleisti B. Semeškienę iš užimamų pareigų ir siūlė visai netraukti šio sprendimo projekto į savivaldybės tarybos planuojamo posėdžio darbotvarkę, tuo labiau, kad B. Semeškienė tik gynė mokyklos bendruomenės interesus.

K. G. pažymėjo, kad pati B. Semeškienė nebuvo informuota apie parengtą sprendimo projektą, nors jis jau teikiamas svarstyti savivaldybės tarybos komitetuose.

I. V.-S. akcentavo, kad B. Semeškienė neatsisakė parengti nuostatų, ji tik kreipėsi dėl papildomos informacijos, kurios taip ir negavo. Pranešėja pažymėjo, kad mokyklos tarybai ir bendruomenei trūksta informacijos, nepateiktas pertvarkos veiksmų planas, todėl bendruomenei kyla daug klausimų. I. V.-S. pabrėžė, kad B. Semeškienė puikiai atstovauja ir gina tėvų bei vaikų interesus, tinkamai vykdo savo pareigas, todėl nėra jokio pagrindo ją atleisti iš užimamų pareigų.

Komiteto narys A. Jučas pažymėjo, kad nepritarus šiam sprendimo projektui, bus sukurtas tam tikras precedentas, kai kitų įstaigų vadovai taip pat galės nuspręsti nevykdyti savivaldybės tarybos sprendimų.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius pabrėžė, kad „Drevinuko“ mokyklos-darželio pertvarkos klausimas dar nėra galutinai išspręstas, vyksta teismo procesai, todėl neetiška versti B. Semeškienę rengti naujus nuostatus, kuriems nepritaria nei ji pati, nei visa mokyklos bendruomenė, tokie metodai yra nepriimtini ir neturėtų būti toleruojami ir pažymėjo, kad pritaria komiteto kolegų siūlymui nesvarstyti šio sprendimo projekto savivaldybės tarybos posėdyje.

Komiteto nariai pritarė posėdžio pirmininko nuomonei.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui siūlymą neįtraukti šio sprendimo projekto į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

BALSAVIMAS: UŽ–7, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Neįtraukti sprendimo projekto į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                        Sigitas Leonavičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                                             Neringa Maldonienė

Į pradžią