Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-426 2020-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS KOORDINATORIAUS SKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS  KOORDINATORIAUS SKYRIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr.  DV-426

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo, patvirtino  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-07 sprendimu Nr. T-153 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktą,

s k i r i u vyriausiąjį specialistą (savivaldybės gydytoją) Povilą Jagelavičių Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos koordinatoriumi.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią