Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-177 2020-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybĖS nuosavybės teise valdomuosiuose  sklypuose arba valstybinėje žemėjE nagrinėjimo komisijos
posėdžio PROTOKOLAS

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. KPPt-177 (6.82)

Alytus

 

Posėdis įvyko 2020-05-08.

Posėdžio pradžia 11.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Posėdžio sekretorė – Gema Kazlauskienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: komisijos nariai Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas, Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas. Arvydas Kavaliauskas, Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Komisija sudaryta Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija)  direktoriaus 2020-04-22 įsakymu Nr. DV-344.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl  Kreivoji g. 12A asmens prašymo (ZSFP-73378) prisijungti įsiterpusią valstybinę žemę.

2. Dėl  Kalnų g. 26 prašymo (ZSFP-73930) prisijungti įsiterpusią valstybinę žemę.

3. Dėl piliečių R. T. ir S. P. 2020-04-22 prašymo (gautas 2020-04-23 Nr. GD-7169) išduoti leidimą kelio remontui valstybinėje žemėje, tarp Putinų g. ir Putinų g. 1, 1A, 1B, 1C ir 1D žemės sklypų, savo lėšomis.

                      4. Piliečio U. D. 2020-04-28 prašymas (gautas 2020-04-29 GD-7477) dėl leidimo įsirengti automobilių apsisukimo aikštelę valstybinėje žemėje, garažų bendrijoje Nr. 30, Likiškėlių g 104A.

                      5. Dėl Ragainės gatvėje Nr. 17 klojamos elektros trasos. 

                      6. Dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų A. Sakalausko gatvėje leidimo projektuoti ir statyti.

                      7. Dėl dujotiekio prisijungimo A. Žmuidzinavičiaus gatvėje.

                      8. Dėl šviesolaidžio Ulonų gatvėje, projektavimo, pagal techninį projektą.

9. Dėl  V. Krėvės g. 6B asmens prašymo (2020-04-28Nr. GD-739) prisijungti įsiterpusią valstybinę žemę.

 

1. SVARSTYTA. Kreivoji g. 12A asmens prašymas, gautas sistemoje  (ZSFP-73378) prisijungti įsiterpusią valstybinę žemę. Vilma Bartusevičienė pristatė klausimą ir informavo, kad žemės sklypo Kreivojoje g. 12A, Alytuje, savininkai yra pateikę prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Kreivojoje g. 12A, Alytuje, kadangi laisvos valstybinės žemės plotas su juo ribojasi (2 posūkio taškais). Slėnio gatvės žemės sklypas įregistruotas RC. Įsiterpusio žemės sklypo sąvoka atitinka teisės aktų nuostatas.

 

Arvydas Kavaliauskas dėl Kreivosios mano, kad skubėti nereikia, nes pati gatvė labai siaura ir ar išsiteks apšvietimas bei kitos komunikacijos ir liks pakankamai vietos važiuojamajai daliai be projekto sunku pasakyti, todėl susilaiko nuo pritarimo.

Neringa Rinkevičiūtė turėjo klausimą ar Slėnio g. prie kurios nori prisijungti sklypą, yra suformuota, įrengta ir ar ateityje mums tenai netrukdys infrastruktūros įrengimui ar priežiūrai? Neringa Rinkevičiūtė nepritarė prisijungimui, nes nėra parengtas Slėnio g. techninis projektas, todėl neaišku ar bus reikalinga valstybinė žemė.

Mindaugas Matažinskas nepritaria, nes siūloma vėl kreivinti gatvės sklypą, pažymėtina, kad ten ir taip komplikuotas susisiekimas.

Sigitas Stumbras sutiktų su prijungimu jeigu pakeisti sklypo planą, kad pagal gatvę sklypo linija jungtų  gretimų sklypų  kampus, t. y. pagal gatvę linija būtų be „iškramtymų“, nes dabar esantis gatvės sklypo plotis yra mažesnis nei minimalus gatvei taikomas plotis tarp gatvės raudonųjų linijų

Gema Kazlauskienė pritaria, Slėnio g. žemės sklypas suformuotas ir įregistruotas RC, visos komunikacijos turi tilpti į esamą žemės sklypą. Tai atitinka įsiterpusios žemės apibrėžimą.

Vilma Bartusevičienė pritaria laisvos valstybinės žemės prisijungimui. Slėnio gatvei suformuotas žemės sklypas yra pakankamas.

 

NUTARTA: 1. Nepritarti asmens prašymui vykdyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūroms, įsiterpusio žemės sklypo prijungimui prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Kreivoji g. 12A, Alytuje, kol nebus parengtas Slėnio g. techninis projektas.

                     2. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius informuos asmenį apie komisijos priimtą sprendimą.

                     3. Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos, Miesto ūkio skyrių vedėjus.

 

                      2. SVARSTYTA. Kalnų g. 26 prašymas (ZSFP-73930) prisijungti įsiterpusią valstybinę žemę.

                      Vilma Bartusevičienė pristatė klausimą ir informavo, kad žemės sklypo Kalnų g. 26, Alytuje,  savininkai yra pateikę prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Kalnų g. 26, Alytuje, kadangi laisvos valstybinės žemės plotas su juo ribojasi, o tarpas  tarp suprojektuoto žemės sklypo takui, valstybinės žemės plotas atitinka teisės aktais nustatytą įsiterpusio žemės sklypo  sąvoką.

                      Arvydas Kavaliauskas dėl Kalnų g. mano, kad takui 10 m plotis tikrai yra pakankamas ir apšvietimui ir pačiam takui, todėl pritaria prašymui leisti išsipirkti.

Neringa Rinkevičiūtė turėjo klausimą kas suplanuota Kalnų g, už sklypo, kurį nori prisijungti? Prisijungus šis sklypas išsiskirs iš kitų sklypų.

                      Vilma Bartusevičienė pateikė atsakymą, kad jie nori prisijungti žemės plotą tarp jų sklypo ir tako sklypo. Tai yra gerai, nes lieka visokie šabakštynai, kurie niekam nepriklauso ir niekas jų netvarko. Manau, kad  tai būtų geras sprendimas. Klausimas ar takui eksploatuoti pakanka ploto, ar nereikės papildomai  žemės apšvietimui ar panašiai.  Tokiu atveju galėtume formuoti želdynų sklypus. Tačiau tako plotis apie 10 metrų. Atrodo pakankamas suformuotas.

                      Neringa Rinkevičiūtė pakomentavo, kad nepritaria, nes takas dar neįrengtas. Turėjome pavyzdžių kai reikėjo įrenginėjant taką pyktis su gyventojais.

Vilma Bartusevičienė patikslino, kad takas gali būti įrengiamas tik jam suformuotame žemės sklype.

                      Mindaugas Matažinskas pakomentavo, kad jei atitinka įsiterpusio žemės sklypo sąvoką, galima nagrinėti. Tik principinis klausimas - planuojant takus Nemuno pakrantėse iš kitos pusės užspausime tvoromis, kaip jau yra kitoje Nemuno pusėje, ar nereikia palikti bendrojo naudojimo želdynų.

                      Sigitas Stumbras prijungimui pritaria, tačiau turėtume aptarti klausimą, kurį iškėlė Mindaugas - dėl tvorų. Jis informavo, kad pėsčiųjų dviračių tako techninis projektas yra parengtas. Valstybinė žemė gali būti reikalinga vykdant tako įrengimo darbus.

                      Gema Kazlauskienė pritaria, nes tako sklypas registruotas ir yra pakankamo pločio. Pats tako statinys turi būti įrengiamas jam suformuotame žemės sklype.

                      Vilma Bartusevičienė komentuoja dėl tvorų: visi žemės sklypai turi galimybę būti aptverti. Dviračių ir pėsčiųjų takai formuojami, įvertinant bei planuojant jų įrengimą, paliekant galimybę šiame sklype įrengti ir sustojimo aikšteles, todėl techninis tako įrengimas nėra planuojamas iki sklypo ribos.  Pritaria laisvos valstybinės žemės sklypo prisijungimui.

                      Neringa Rinkevičiūtė nepritaria priskyrimui, kol nėra įrengtas pėsčiųjų dviračių takas.

 

     NUTARTA: 1. Nepritarti asmens prašymui vykdyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūras, įsiterpusio žemės sklypo prijungimui prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Kalnų g. 26, Alytuje, kol nėra įrengtas pėsčiųjų dviračių takas.

2.  Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius informuos asmenį apie komisijos priimtą sprendimą.

3.  Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos ir Miesto ūkio skyrių vedėjus.

 

3. SVARSTYTA. Piliečių R. T. ir S. P. 2020-04-22 prašymas išduoti leidimą kelio remontui valstybinėje žemėje, tarp Putinų g. ir Putinų g. 1, 1A, 1B, 1C ir 1D žemės sklypų, savo lėšomis. Arvydas Kavaliauskas pristatė klausimą.

                      Neringa Rinkevičiūtė paklausė ar tas kelias yra? Ar mes jį prižiūrime? 

Arvydas Kavaliauskas pateikė atsakymą, kad keliuko į Putinų 1, 1 A, B, C, ir t.t. tai  keliuko mes neprižiūrim. Ten yra sena sodyba, tikriausiai nuo to laiko kai Putinai dar buvo kaimas. Į ją nuo pagrindinio kelio veda išvažinėtas pievoje keliukas, kurio neprižiūrime. Pagrindinis kelias, kuris yra A. Jonyno g. tęsinys ir eina iki stambių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės yra prižiūrimas. Vienoks ar kitoks kelias vis tiek yra reikalingas, tik kadangi teritorija yra nesuplanuota ar esamoje vietoje ar kitoje kelias turi būti. A. Kavaliauskas pritaria keliuko remontui.

                      Vilma Bartusevičienė pakomentavo, kad teritorija, besiribojanti su privačiais žemės sklypais, prie kurių privažiuoti naudojamą privažiavimą norima pagerinti, neišplanuota. Direktorius priėmė sprendimą neplanuoti teritorijos detaliuoju planu. Kada ši gatvė bus planuojama neaišku. Tačiau gyventojai naudojasi šiuo privažiavimu prie žemės sklypų ir turi turėti galimybę jį susiremontuoti. Iš esmės pritaria, tačiau turi būti išlaikyta esamo privažiavimo konfigūracijos ir jo plotis.

                      Mindaugas Matažinskas neprieštarauja, bet siūlo MŪS parengti schemą ar prisijungimo sąlygas išduoti su reikalavimais, kaip planiruoti, nes tikėtina, kad kelias visada ir bus ten. Siūlo atkreipti dėmesį į kelio išvažiavimo kampą į Jonyno g. (jis turėtų būti 90 laipsnių), todėl asmenis reikėtų  informuoti apie šį reikalavimą remontuojant įvažiavimą į žemės sklypus.

                      Sigitas Stumbras pritaria pagal išduotas tvarkymo sąlygas.

                      Gema Kazlauskienė neprieštarauja.

                      Neringa Rinkevičiūtė pasisakė, kad leidžiama remontuoti keliuką, atkreipiant dėmesį, kad jeigu kada savivaldybė formuos sklypus (išplanuos teritoriją), tuomet gatvės (keliuko) parametrai ir kryptis gali pasikeisti.

 

                      NUTARTA: 1. Pritarti asmenų prašymui remontuoti keliuką valstybinėje žemėje, atkreipiant dėmesį į Komisijos narių iškeltus reikalavimus.

2.  Miesto ūkio skyriui parengti raštą, ir informuoti pareiškėjus apie komisijos priimtą sprendimą.

3.  Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos ir  Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių vedėjus.

 

                      4. SVARSTYTA. Piliečio U. D. 2020-04-28 prašymas (gautas 2020-04-29 GD-7477) dėl leidimo įsirengti automobilių apsisukimo aikštelę valstybinėje žemėje, garažų bendrijoje Nr. 30, Likiškėlių g 104A. Klausimą pristatė Sigitas Stumbras.

                      Arvydas Kavaliauskas informavo, kad Komisija 2019-11-26 posėdyje priėmė, kad pareiškėjų iniciatyva ir lėšomis įrengta aikštelė ir įvažiavimo kelias prie garažų bendrijos Nr. 30 turi būti įregistruoti Registrų centre. Jis siūlo nekeisti sprendimo, nes turim karčią patirtį su pareiškėjais. Jie gavo leidimą projektuoti dabar jau įrengtą kelią ir aikštelę pagal vienas sąlygas, projektą pasirengė ne pagal gautas sąlygas o darbus padarė dar kitaip, kaip jiems į galvą šovė. Todėl nereikia keisti sprendimo ir  leidimą projektuoti duoti tik įvykdžius komisijos nustatytas sąlygas.

                      Mindaugas Matažinskas pabrėžė, kad ne kartą diskutuotas klausimas – mano, kad reikia griežtų datų sutartyje ir kontrolės.

                      Sigitas Stumbras projektavimui, pagal parengtą infrastruktūros plėtojimo sutartį  pritaria.

                      Vilma Bartusevičienė pritaria, tačiau dėl statinio projektavimo (vėliau ir įrengimo) siūlo parengti infrastruktūros plėtojimo sutartį, kurią būtina kontroliuoti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad rengiant Santaikos gatvės  techninį projektą, šie sprendiniai buvo nagrinėjami.

                      Gema Kazlauskienė projektavimui neprieštarauja.

                      Neringa Rinkevičiūtė pritarė projektavimui.

                      Komisija vienbalsiai pritarė projektavimui.

 

     NUTARTA: 1. Pritarti asmens prašymui ir pasirašyti infrastruktūros plėtojimo sutartį dėl aikštelės  valstybinėje žemėje projektavimo.

     2. Statybos skyrius informuos asmenį apie komisijos priimtą sprendimą.

     3. Supažindinti su komisijos nutarimu Miesto ūkio ir Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių vedėjus.

 

                      5. SAVARSTYTA. Ragainės g.  Nr. 17 klojamos elektros trasos projektas. 

                      Sigitas Stumbras informavo, kad dėl šio klausimo UAB „Elinijos“ kreipėsi 2020-03-17. Komisija 2020-04-03 posėdyje išnagrinėjo ir nurodė ką reikia taisyti. Statybos skyrius 2020-04-07 raštu Nr. SD-2571 informavo pareiškėją apie komisijos sprendimą. Pareiškėjas, atsižvelgdamas į komisijos pastabas, pataisė projektą ir 2020-04-08 raštu pateikė atsakymus į pastabas ir pateikė pataisytą elektros tinklų trasos planą. Kadangi pareiškėjas atsižvelgė į komisijos pastabas, siūlo leisti projektuoti ir įrengti tinklus.

                      Arvydas Kavaliauskas pritaria, projektuotojas atsižvelgė į pastabas.

                      Mindaugas Matažinskas pritaria, pataisyta pagal pastabas.

                      Vilma Bartusevičienė pritaria.

                      Gema Kazlauskienė pritaria.

                      Neringa Rinkevičiūtė pritaria, jeigu pataisė pagal pastabas.

                      Komisija vienbalsiai pritarė projektavimui ir tinklų įrengimui.

 

                      NUTARTA:1. Pritarti projektavimui ir tinklų įrengimui.

                      2. Statybos skyrius informuos projektuotoją apie komisijos priimtą sprendimą.

                      3. Supažindinti su komisijos nutarimu Miesto ūkio ir Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių vedėjus

 

                      6. SVARSTYTA. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų A. Sakalausko gatvėje leidimas projektuoti ir statyti. Sigitas Stumbras pristatė klausimą, kad tinklai bus klojami žaliuose plotuose.

                      Arvydas Kavaliauskas pritaria, negyvens juk žmogus be vandentiekio ir kanalizacijos juo labiau, kad gatvė dar net neįrengta.

                      Mindaugas Matažinskas mano, kad privalo būti sutartis ir išspręstas tinklų perdavimas Dzūkijos vandenims.

                      Sigitas Stumbras pritaria, su sutarties pasirašymu.

                      Vilma Bartusevičienė pritaria.

                      Gema Kazlauskienė pritaria.

                      Neringa Rinkevičiūtė  — medžiagą nusiųsti UAB „Dzūkijos vandenims“ ir užsakovui peržiūrai ir pastaboms. Nagrinėti tik gavus atsakymus.

 

                      NUTARTA: 1. Atidėti projekto nagrinėjimą, kol pasisakys UAB „Dzūkijos vandenys“ ir užsakovas.

                      2. Statybos skyrius informuos projektuotoją apie komisijos priimtą sprendimą bei teikti užklausą UAB „Dzūkijos vandenys“.

                      3. Supažindinti su komisijos nutarimu Miesto ūkio ir Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių vedėjus

 

                      7. SVARSTYTA. Dujotiekio pajungimas A. Žmuidzinavičiaus gatvėje. Sigitas Stumbras pristatė klausimą. Jis informavo, kad šis projektas buvo grąžintas pataisymui, dėl A. Žmuidzinavičiaus gatvės ardymo, su pastaba, kad už keliolikos metrų Birutės g. yra tas pats dujų vamzdis kuris eina į A. Žmuidzinavičiaus g. todėl yra galimybė pasijungti nuo ten neardant gatvės dangos. Projektą pakoregavo, atsižvelgiant į pastabas ( schema pridedama).

                      Arvydas Kavaliauskas pritaria, tegul projektuoja. Tiek A. Žmuidzinavičiaus, tiek Birutės ir Gardino gatvės yra visiškai įrengtos naujai projektuojant dujotiekį bus atsižvelgta į visas kitas komunikacijas ir niekam netrukdys. 

                      Mindaugas Matažinskas mano, kad tai klausimas reikalaujantis irgi principinio sprendimo, kaip elgiamės su visais centralizuotais tinklais mūsų gatvėse - sutartis, servitutas???

                      Sigitas Stumbras pakomentavo, kad šis klausimas svarstytinas po servituto sutarties pateikimo.

                      Vilma Bartusevičienė iš esmės pritaria. Atsižvelgiant į LR gamtinių dujų įstatymo 13 str. reikalingas valstybinės žemės savininko sutikimas, kurį išduoda Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM arba servituto sutartis. Administracija derina servituto pateiktą schemą..

                      Gema Kazlauskienė neprieštarauja.

                      Neringa Rinkevičiūtė — pritaria projektavimui, su sutarties pasirašymu.

                      Komisija vienbalsiai nusprendė pritarti dujotiekio projektavimui, su sutarties pasirašymu. Sutarties projektą parengus ir suderinus jį su Teisės skyriumi teikti pareiškėjui kartu su atsakymu.

 

                      NUTARTA: 1. Pritarti dujotiekio tinklų projektavimui su sutarties pasirašymu pagal pateiktą schemą.        

                      2. Statybos skyrius informuos projektuotoją apie komisijos priimtą sprendimą.

                      3. Supažindinti su komisijos nutarimu Miesto ūkio ir Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių vedėjus

 

                      8. SVARSTYTA. Šviesolaidžio Ulonų gatvėje, projektavimas.

                      Arvydas Kavaliauskas mano, kad sutartį turi įvertinti juristai.

                      Mindaugas Matažinskas paaiškina, kad šis klausimas susijęs ir su 7 ir su 6 klausimais. Be abejo juristų vertinimas privalomas. 

                      Sigitas Stumbras pakomentavo, kad šis klausimas svarstytinas po servituto sutarties pateikimo.

                      Vilma Bartusevičienė pakomentavo, kad klausimas taip pat svarstytinas. Atsižvelgiant į LR Elektros energetikos įstatymo 75 str. 3 d. Statinių savininkams atsiranda poreikis su tinklų savininkais pasirašyti sutartis dėl statinių eksploatavimo, aptarnavimo, remonto, techninės priežiūros, rekonstravimo ar modernizavimo, veikiant žemės sklypuose, kuriuose įregistruoti savivaldybės nuosavybės teise valdomi statiniai. Žemės servitutai nustatomi tinklų savininkų ir  NŽT tarpusavio susitarimu. Mes tik deriname servitutų schemas. Kompensacija mokama žemės savininkui. Būtų aktualu padirbėti su teisininkais, kadangi vis daugiau savivaldybės turto registruojama, o juose veikiant reikalingos turto atstatymo sąlygos ir pan.

                      Gema Kazlauskienė neprieštarauja.

                      Neringa Rinkevičiūtė pritarti projektavimui su sutarties pasirašymu.

                      Komisija vienbalsiai nusprendė pritarti dujotiekio projektavimui, su sutarties pasirašymu. Sutarties projektą parengus ir suderinus jį su Teisės skyriumi teikti pareiškėjui kartu su atsakymu.

 

                      NUTARTA: 1. Pritarti šviesolaidžio projektavimui su sutarties pasirašymu.

                      2. Statybos skyrius informuos projektuotoją apie komisijos priimtą sprendimą.

                      3. Supažindinti su komisijos nutarimu Miesto ūkio ir Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių vedėjus

                     

9. SVARSTYTA. V. Krėvės g. 6B prašymas (2020-04-28Nr. GD-7390), prisijungti įsiterpusią valstybinę žemę. Vilma Bartusevičienė pristatė klausimą ir informavo, kad žemės sklypo V. Krėvės g. 6B, Alytuje,  savininkai yra pateikę prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu V. Krėvės g. 6B, Alytuje, kadangi laisvos valstybinės žemės plotas su juo ribojasi. Pažymėtina, kad visis suinteresuoti asmenys yra informuoti apie gautą prašymą ir gali išreikšti pageidavimus dėl įsiterpusio žemės sklypo įsigijimo ar įvažiavimo klausimo sprendimo.  Valstybinės žemės plotas atitinka teisės aktais nustatytą įsiterpusio žemės sklypo  sąvoką.

                      Neringa Rinkevičiūtė pateikė klausimą ar turime kaimynų atsakymus?

                      Vilma Bartusevičienė paaiškino, kad ne. Tik išsiųsti laiškai praeitą savaitę. Laukti turime 20 darbo dienų. Pagal teisės aktus, jei kiti suinteresuoti ( besiribojančių sklypų savininkai) asmenys nesikreipia,  galimybė įsigyti įsiterpusį plotą atitenka iniciatoriui. O jei kreipiasi - projekto rengėjas nagrinėja galimybes ir bendrauja su visais pageidaujančiais. Mes sprendime tik nurodome visus  iniciatorius. Todėl komisijai reikia iš esmės pasisakyti ar ta žemės reikalinga savivaldybei ar ne.

                      Neringa Rinkevičiūtė pasiūlė sulaukti atsakymų, susilaikė dėl pritarimo.

                      Mindaugo Matažinsko nuomone galima, jei kaimynai neprieštarauja ir visiems bus užtikrintas susisiekimas.

                      Sigitas Stumbras neprieštarauja.

                      Vilma Bartusevičienė pritaria.

                      Gema Kazlauskienė pritaria.

                      Arvydas Kavaliauskas pritaria.

                      Komisija balsavo: Neringa Rinkevičiūtė susilaikė, kiti komisijos nariai  pritarė procedūrų vykdymui.   

 

     NUTARTA: 1. Pritarti asmens prašymui ir leisti vykdyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūras, įsiterpusio žemės sklypo prijungimui prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo V. Krėvės g. 6B, Alytuje, pagal pateiktą schemą.

                        2. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius informuos asmenį apie komisijos priimtą sprendimą.

                        3. Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos, Miesto ūkio skyrių vedėjus.

 

Posėdžio pirmininkė                                                                           Neringa Rinkevičiūtė

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Gema Kazlauskienė

Į pradžią