Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-428 2020-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-08 ĮSAKYMO NR. DV-296 „DĖL ALYTAUS MIESTO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-08 ĮSAKYMO NR. DV-296 „DĖL ALYTAUS MIESTO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr.  DV-428

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Alytaus miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-28 įsakymu  Nr. DV-264 „Dėl Alytaus miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso taisyklių tvirtinimo“, 13 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės mero siūlymą,

p a k e i č i u  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-08 įsakymo Nr. DV-296 „Dėl Alytaus miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso komisijos sudarymo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstau taip:

„s u d a r a u Alytaus miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso komisiją:

Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

Nerijus Abromaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas,

Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Mindaugas Matažinskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas,

Sigitas Stumbras, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią