Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-179 2020-05-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA<br> POSĖDŽIO PROTOKOLAS

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ

ATRANKOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. KPPt-179

Alytus

 

Posėdis įvyko 2020 m. gegužės 15 d. (nuotoliniu būdu)

Posėdžio pradžia: 11.30 val.

Posėdžio pabaiga: 12.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Roberta Samuolytė-Kisielienė

Posėdžio sekretorė – Vida Piščikienė

Dalyvavo komisijos nariai: Roberta Samuolytė-Kisielienė, Vida Piščikienė, Dalia Miglinienė, Auksė Juonienė, Vaida Kamandulienė, Virginija Urbonienė, Edita Jurčienė (kvorumas yra).

Darbotvarkė:

1. Dėl užimtumo didinimo programos vykdymo 2020 m. paraiškų svarstymo.

1. SVARSTYTA. Dėl užimtumo didinimo programos vykdymo 2020 m. paraiškų svarstymo.

Komisijos pirmininkė Roberta Samuolytė-Kisielienė supažindino komisijos narius su pateiktomis paraiškomis. Iš viso gauta 18 paraiškų.  Viena paraiška tyra nevertintina – UAB „Odilija“, kadangi paraiška pateikta ne pagal reikalavimus – nepateiktas paraiškos priedas su detaliu paskaičiavimu, pačioje paraiškoje nepateikta informacija, pagal kurias priemones norima įdarbinti asmenis. Įmonė buvo informuota apie netikslumus, teigė patikslinsią paraišką, tačiau nepatikslino. Bendra gautų paraiškų suma yra 365,63 tūkst. eurų, įdarbinamų asmenų skaičius – 105. 1 ir 2 priemonių vykdymui prašomos darbdavių  sumos viršija Alytaus miesto savivaldybei skirtą sumą: skirta suma yra 155,94 tūkst. eurų., prašoma – 312,19  tūkst. eurų.

Posėdžio metu paraiškos buvo vertinamos pagal tinkamų jų pateikimą, numatomų įdarbinti asmenų skaičių, ankstesnį dalyvavimą programoje, darbų trukmę, darbų pobūdį, darbo užmokesčio dydį  ir kitas aplinkybes, sudarančias palankias sąlygas užtikrinti maksimalų gyventojų užimtumą bei racionalų turimų lėšų panaudojimą. Patvirtintoje  Užimtumo didinimo 2020 m. programoje yra  numatyta, kad prioritetas teikiamas tiems darbdaviams, kurie programoje dalyvauja pirmą kartą. Taip pat buvo atsižvelgta į įstaigų/organizacijų situaciją karantino metu.

Komisijos narės detaliai susipažino su pateiktomis paraiškomis. Apžvelgiant 1 priemonės paraiškas buvo diskutuota dėl UAB „Alytaus butų ūkis“ ir BĮ Alytaus nakvynės namų paraiškų.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Būtų ūkis“ perima VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ funkcijas bei į planuojamą didėsiantį darbų krūvį,  šiai įmonei siūloma skirti finansavimą 5 asmenų įdarbinimui. Komisijos narės nagrinėjo darbų pobūdį, teiravosi apie praėjusių metų pasiektus rezultatus.

Taip pat analizuota VšĮ „Gerumo skraistė“ paraiška, siūloma palikti įdarbinamų asmenų skaičių, tik sumažinti skiriama sumą.

4 priemonės sumas siūlyta sumažinti VšĮ „Alytaus poliklinika“ ir VšĮ „Alytaus sporto ir rekreacijos centras“.

Apibendrinus komisijos narių išsakytas nuomones, tam pritarė visos komisijos narės.

Komisijos narė Dalia Miglinienė, įvertinusi įmonių paraiškose pateiktus skaičiavimus siūlo, kad būtų kreiptasi į įmones, įstaigas dėl 1 priedo patikslinimo pagal skiriamą finansavimą bei darbuotojų skaičių. Su pateiktu pasiūlymu sutiko visos narės.

BALSAVO: 7 – už.

NUTARTA:

1.      Siūlyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius patvirtinti darbdaviams lėšas pagal pridedamą lentelę (protokolo 1 priedas).

2.      Kreiptis į darbdavius dėl Užimtumo didinimo programos vykdymo 2020 m. paraiškos 1 priedo patikslinimo.

.

Posėdžio pirmininkė                                                                              Roberta Samuolytė-Kisielienė Posėdžio sekretorė                                                                                                                       Vida Piščikienė

 

Dokumento priedai:
KPPt-179 - UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
Į pradžią