Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-127 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T-127

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 244 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2019 m. veiklos ataskaitoms:

                      1.1. Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (pridedama);

1.2. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ (pridedama);

1.3. Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ (pridedama);

1.4. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ (pridedama);

1.5. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ (pridedama);

1.6. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis (pridedama);

1.7. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (pridedama); 

1.8. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ (pridedama);

1.9. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ (pridedama);

1.10. Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ (pridedama);

1.11. Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ (pridedama);

1.12. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ (pridedama);

1.13. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ (pridedama);

1.14. Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio (pridedama);

1.15. Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio (pridedama);

1.16. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (pridedama);

1.17. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos (pridedama);

1.18. Alytaus Piliakalnio progimnazijos (pridedama);

1.19. Alytaus Dzūkijos mokyklos (pridedama);

1.20. Alytaus Dainavos progimnazijos (pridedama);

1.21. Alytaus Šaltinių progimnazijos (pridedama);

1.22. Alytaus Vidzgirio progimnazijos (pridedama);

1.23. Alytaus „Volungės“ progimnazijos (pridedama);

1.24. Alytaus Panemunės progimnazijos (pridedama);

1.25. Alytaus Likiškėlių progimnazijos (pridedama);

1.26. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos (pridedama);

1.27. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (pridedama);

1.28. Alytaus Putinų gimnazijos (pridedama);

1.29. Alytaus Jotvingių gimnazijos (pridedama);

1.30. Alytaus muzikos mokyklos (pridedama);

1.31. Alytaus dailės mokyklos (pridedama);

1.32. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (pridedama).

2. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinius:

2.1. Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (pridedama);

2.2. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ (pridedama);

2.3. Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ (pridedama);

2.4. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ (pridedama);

2.5. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ (pridedama);

2.6. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (pridedama);

2.7. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (pridedama); 

2.8. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ (pridedama);

2.9. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ (pridedama);

2.10. Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ (pridedama);

2.11. Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ (pridedama);

2.12. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ (pridedama);

2.13. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ (pridedama);

2.14. Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio (pridedama);

2.15. Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio (pridedama);

2.16. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (pridedama);

2.17. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos (pridedama);

2.18. Alytaus Piliakalnio progimnazijos (pridedama);

2.19. Alytaus Dzūkijos mokyklos (pridedama);

2.20. Alytaus Dainavos progimnazijos (pridedama); 

2.21. Alytaus Šaltinių progimnazijos (pridedama);

2.22. Alytaus Vidzgirio progimnazijos (pridedama);

2.23. Alytaus „Volungės“ progimnazijos (pridedama);

2.24. Alytaus Panemunės progimnazijos (pridedama); 

2.25. Alytaus Likiškėlių progimnazijos (pridedama);

2.26. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos (pridedama);

2.27. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (pridedama);

2.28. Alytaus Putinų gimnazijos (pridedama);

2.29. Alytaus Jotvingių gimnazijos (pridedama);

2.30. Alytaus muzikos mokyklos (pridedama);

2.31. Alytaus dailės mokyklos (pridedama);

2.32. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

______________

 

Dokumento priedai:
T-127 - 1 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Pušynėlis
T-127 - 10 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Putinėlis
T-127 - 2 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Pasaka
T-127 - 3 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Saulutė
T-127 - 4 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Nykštukas
T-127 - 5 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Obelėlė
T-127 - 6 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Šaltinėlis
T-127 - 7 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Vyturėlis
T-127 - 8 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Linelis
T-127 - 9 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Du gaideliai
T-127 - 11 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Volungėlė
T-127 - 12 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Boružėlė
T-127 - 13 PRIEDAS. Lopšelis-darželis Girinukas
T-127 - 14 PRIEDAS. Drevinuko mokykla-darželis
T-127 - 15 PRIEDAS. Vilties mokykla-darželis
T-127 - 16 PRIEDAS. Sakalėlio pradinė mokykla
T-127 - 17 PRIEDAS. Senamiesčio pradinė mokykla
T-127 - 18 PRIEDAS. Piliakalnio progimnazija
T-127 - 19 PRIEDAS. Dzūkijos mokykla
T-127 - 20 PRIEDAS. Dainavos progimnazija
T-127 - 21 PRIEDAS. Šaltinių progimnazija
T-127 - 22 PRIEDAS. Vidzgirio progimnazija
T-127 - 22 PRIEDAS. Vidzgirio progimnazija
T-127 - 24 PRIEDAS. Panemunės progimnazija
T-127 - 25 PRIEDAS. Likiškėlių progimnazija
T-127 - 26 PRIEDAS. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla
T-127 - 27 PRIEDAS. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
T-127 - 28 PRIEDAS. Alytaus Putinų gimnazija
T-127 - 29 PRIEDAS. Alytaus Jotvingių gimnazija
T-127 - 30 PRIEDAS. Alytaus muzikos mokykla
T-127 - 31 PRIEDAS. Alytaus dailės mokykla
T-127 - 32 PRIEDAS. Alytaus PPT
Į pradžią