Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-182 2020-05-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020 gegužės 19 d.  Nr. KPPt-182

Alytus

 

Posėdis įvyko 2020-05-18 13-13.30  val.

Posėdžio pirmininkas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Andrius Jučas.

Posėdžio sekretorė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja Rasa Abramavičiūtė.

Posėdyje dalyvavo: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Dirsienė ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas Daivaras Radzevičius.

 

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl smulkaus ir vidutinio verslo išlaidų kompensavimo.

 

1. SVARSTYTA. Dėl smulkaus ir vidutinio verslo išlaidų kompensavimo.

Komisija iš viso vertino 2 prašymus skirti lėšų  iš Ekonominės plėtros programos. Apibendrinimas pateiktas lentelėje (pridedama).

1. NUTARTA.

1.1. Kompensuoti MB „Vizualus dizainas“ įmonės steigimo išlaidas – 67,83 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

1.2. Kompensuoti MB krautuvėlė „Pupa“ nekilnojamojo turto nuomos dalines išlaidas – 1000,00 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                    Andrius Jučas

 

 

Posėdžio sekretorė                                                        Rasa Abramavičiūtė                                                                                               

Dokumento priedai:
KPPt-182 - EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
Į pradžią