Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-433 2020-05-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr.  DV-433

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25  d. sprendimu Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37 punktu ir atsižvelgdamas į Ekonominės plėtros programos komisijos 2020-05-19 posėdžio protokolą Nr. KPPt-182,

s k i r i u iš Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos priemonės skatinti verslą (27.01.02.01) 1067,83 Eur lėšų kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Finansuotinos priemonės pavadinimas

Kompensacijos suma, Eur

1.

MB „Vizualus dizainas“,

į. k. 305325399

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

67,83

2.

MB krautuvėlė „Pupa“,

į. k. 305020006

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

1000,00

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią