Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-432 2020-05-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-12 ĮSAKYMO NR. DV-732 „DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJUI V. VALŪNUI, VYRIAUSIESIEMS SPECIALISTAMS R. ZDANAVIČIUI IR J. MASIONIENEI“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-12 ĮSAKYMO NR. DV-732 „DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJUI V. VALŪNUI, VYRIAUSIESIEMS SPECIALISTAMS R. ZDANAVIČIUI IR J. MASIONIENEI“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 19 d. Nr.  DV-432

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  

                      p a k e i č i u  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. DV-732 „Dėl įgaliojimo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui V. Valūnui, vyriausiesiems specialistams R. Zdanavičiui ir J. Masionienei“:

1. pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJUI, VYRIAUSIESIEMS SPECIALISTAMS

 

2. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiuosius specialistus Romualdą Zdanavičių ir Jurgitą Burovą priimti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduotis, brandos egzaminų užduotis ir kitą egzaminų medžiagą, būti atsakingus už jų saugojimą Alytaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, jų išdavimą mokykloms, priėmimą po valstybinių brandos egzaminų ir grąžinimą Nacionalinės švietimo agentūros įgaliotiems asmenims, valstybinių brandos egzaminų centrų aprūpinimą reikiamu kompiuterių, spausdintuvų, mikrofonų, laikmačių, lietuvių kalbos, dvikalbių žodynų skaičiumi ir kitomis dalykų brandos egzaminų vykdymo instrukcijose nurodytomis  priemonėmis.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią