Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. 33 1997-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl darbų priėmimo komisijos sudarymo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL DARBŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

1997 m. vasario 26 d. Nr. 33

Alytus

 

1. Sudaryti Dailidės I-ojo ežero sapropelio zonos padengimo smėliu darbų priėmimo komisiją :

pirmininkas - R. Žakas, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius;

nariai : V. Džervienė, Alytaus miesto parkų direkcijos direktorė,

S. Dabušinskas, UAB „Nuolydis“ direktorius,

V. Šavelskas, AB „Hidroprojektas“ projekto vyr. inžinierius,

A. Ramanauskas, Alytaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Alytaus miesto vyriausiasis inspektorius.

2. Komisijos darbui pasitelkti reikalingus valstybinės priežiūros institucijų atstovus.

3. Komisija darbą pradeda ir baigia 1997 m. vasario 26 d.

 

Miesto meras                                                                                                                        D. Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią