Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. 40a 1997-03-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOJO PIRKIMO IR VIENINTELIO ŠALTINIO VYKDYMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO IR VIENINTELIO ŠALTINIO VYKDYMO

 

1997 m. kovo 7 d. Nr. 40a

Alytus

 

Atsižvelgiant į 1997 03 04 pasitarimo dėl geležinkelio atšakos, einančios per miesto gyvenamuosius rajonus išardymo, pasiūlymus ir vadovaujantis LR viešojo pirkimo įstatymo 17 straipsnio 6 punktu, 18 straipsnio 2 dalimi bei 35 straipsnio antrosios dalies 1 punktu. :

1. Nustatyti, kad viešasis pirkimas geležinkelio atšakos, einančios per miesto gyvenamuosius rajonus, išardymo darbams atlikti vyktų iš vienintelio šaltinio.

2. Pavesti Komunalinio ūkio skyriui įvertinti viešojo pirkimo kainų pagrįstumą.

3. Įpareigoti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. inžinierių J. Jakulį koordinuoti geležinkelio atšakos išardymo darbų vykdymą.

 

Miesto meras                                                                                                                        D. Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią