Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. 49 1997-03-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl įgaliojimo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ĮGALIOJIMO

 

1997 m. kovo 20 d. Nr. 49

Alytus

 

Vykdant LRV 1995 03 31 nutarimą Nr. 469 „Valstybės atstovavimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse tvarka“, įgalioti Savivaldybės administratorių J. Janonį UAB „Dzūkijos vandenys“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimus taip :

1. Pritarti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei.

2. Pritarti 1996 metų balanso ir pelno paskirstymo tvirtinimui.

3. Jei visuotiniame akcininkų susirinkime bus svarstomi klausimai, neaptarti šiame įgaliojime ir priklausantys kolegialiai institucijai, įgaliotinis turi susilaikyti.

 

Miesto meras                                                                                                                        D. Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią