Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 81 1997-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl Piliečių komisijos sudarymo Alytaus mieste

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PILIEČIŲ KOMISIJOS SUDARYMO ALYTAUS MIESTE

 

1997 m. vasario 26 d. Nr. 81

Alytus

 

Vadovaudamasi miesto Tarybos 1997 01 30 sprendimu „Dėl Piliečių komisijų sudarymo“, Alytaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA :

1.Sudaryti piliečių komisiją miesto ekonominės ir socialinės raidos klausimams bei problemoms nagrinėti.

2. Nustatyti, kad kandidatai į šią komisiją privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.

 

Miesto meras                                                                                                                        D. Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią